Symfony 4 – jak stworzyć nowy projekt

Symfony to obecnie jeden z najbardziej rozwiniętych frameworków w świecie PHP. Może wydawać się z początku skomplikowany w użyciu, jednak to tylko pozory. W rzeczywistości aplikację internetowe z zużyciem Symfony pisze się bardzo łatwo. Nie musimy się martwić o wiele podstawowych elementów, skupiamy się na tym co jest istotne – na funkcjonalności naszej strony internetowej. Jak zainstalować […]

Instalacja Composera

Composer to narzędzie do zarządzania zależnościami w projekcie. Możesz dzięki niemu w łatwy sposób dołączać biblioteki lub uaktualniać je. Instalacja w linii komend Skopiuj i uruchom w linii komend następujący kod. Instalacja w Windowsie przez instalator Możesz ściągnąć instalator bezpośrednio ze strony Composera. Po uruchomieniu instalator zainstaluje Composer i uaktualni PATH sprawiając, że Composer będzie […]

Symfony 2: Sending a file to download from controller

Here is a snippet how to send a file to download. It creates a zip archive and sends it. <?php namespace Acme\DemoBundle\Controller; use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Route; use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller; use Symfony\Component\HttpFoundation\Response; use Symfony\Component\HttpFoundation\ResponseHeaderBag; use ZipArchive; class MyController extends Controller     /**      * @Route("/", name="index")      */     public function indexAction()     { […]

Magento, Composer and Dependency Injection

Recently I found an information about Composer installer for Magento. I explored this a little bit and I managed to include some other packages (Monolog) and Symfony’s bundles into magento installation. To allow easy configuration I included also Symfony’s Dependency Injector. How to use it? Define composer.json in root dir {     "minimum-stability": "dev",     […]